[Studio BG] Film Review: The Belgrade Phantom – Beogradski Fantom (Serbian & English)

The Crew at Sitka is happy once again to share a review from our own blogger Lidija Butkovic. Lidija covers all that’s happening in Art & Culture from her vantage point in Belgrade, Serbia. Thanks again Lidija!

The Belgrade Phantom
The Boy Who Shaked The System

The Belgrade Phantom

Based on a true story.
Review by Lidija Butkovic
Photo: Dom sindikata, Belgrade

Director: Jovan Todorovi?
Screenplay: Jovan Todorovi?, Bogdan Petkovi?
Production: Emote productions, Belgrade / Tivoli-Film productions, Budapest / Camera Fx, Sofia
Cast overview: Milutin Miloševi?, Radoslav Milenkovi?, Marko Živi?
Genre: Thriller
Duration: 82 minutes
Country: Serbia
Trailer: The Belgrade Phantom Trailer
Distributor: Tuck
Premiere: March 29, 2009 at the Sava Center, Belgrade

During the last year of Tito’s rule, while the president of SFR Yugoslavia was in Cuba attending The Summit of Non-aligned Movement, a mysterious boy with a stolen white Porsche 911 appears in the Belgrade streets. For ten nights he drives through streets of the capital at over 200 kilometers an hour (124 MPH), contrary to traffic regulations, at times even driving in the opposite direction. Each night “The Phantom”, that was the nickname given him by the people, announces his route through the most popular Belgrade radio station “Studio B”. Each time futile, Yugoslav police – Narodna milicija – tries to catch him. Inspector Fan?o, with his Ford car, also joins in the chase of “The Phantom”. What started as a game has turned into a serious political problem.

For more information watch:
The Belgrade Phantom Trailer


Beogradski Fantom
De?ko koji je uzdrmao sistem

The Belgrade Phantom

Review by Lidija Butkovic
Dom sindikata, Beograd

Režija: Jovan Todorovi?
Scenario: Jovan Todorovi?, Bogdan Petkovi?
Produkcija: Emote productions, Beograd / Tivoli-Film productions, Budapest / Camera Fx, Sofia
Uloge: Milutin Miloševi?, Radoslav Milenkovi?, Marko Živi?
Žanr: Triler
Trajanje: 82 minuta
Zemlja porekla: Srbija
Web: www.tuck.rs
Distributer: Tuck
Premijera: 29. mart 2009. Sava Centar, Beograd

Poslednje godine vladavine Tita, dok predsednik SFR Jugoslavije boravi na Kubi na Šestom samitu nesvrstanih, na ulicama Beograda se pojavljuje misteriozni de?ko sa ukradenim poršeom. On deset dana juri ulicama glavnog grada brzinom i do 200 kilometara na ?as, ne poštuju?i saobra?ajne propise, voze?i i u suprotnom smeru. Svake ve?eri Fantom, kako ga je narod nazvao, najavljuje svoju maršrutu putem talasa tada najslušanije gradske radio stanice – “Studija B”. Svaki put tadašnja Narodna milicija bezuspešno pokušava da ga uhvati. U poteru se uklju?uje i inspektor Fan?o sa svojim fordom. Ono što je po?elo kao igra prerasta u ozbiljan politi?ki problem.

Film Beogradski Fantom snimljen je po istinitoj pri?i. Glavni junak, Vlada Vasiljevi?, avgusta 1979. godine, “pozajmljuje” automobil Porše Targa 911s poznatog jugoslovenskog tenisera Ivka Ple?evi?a. Vlasnik prijavljuje kra?u, ali je milicija sa svojim “zastavama” nemo?na. U zemlji u kojoj politi?ka policija predstavlja stub socijalisti?kog jednopartijskig režima, njena nesposobnost dovodi u pitanje sposobnost ?itavog sistema. Fantom postaje heroj grada koji svako ve?e dobija sve više simpatizera koji se masovno okupljaju kako bi ga podržali i navijali za njega. I baš ta masa, tih par hiljada ljudi, spre?i?e njegovo hapšenje kada mu milicija bude postavila blokadu poslednje no?i na trgu Slavija.

Iako je ovo prvenstveno igrani film, u njemu su se našli autenti?ni intervjui i arhivski snimci. Snimanje je i po?elo i završeno 2006. godine, ali je komplikovana postprodukcija zahtevala mnogo više vremena tokom kog su igrani delovi filma uskla?ivani sa arhivskim materijalom i intervjuima. Samo istraživanje trajalo je godinu dana.

Osnovnu emociju ekipe iza kamere više nego dobro izneli su nosioci glavnih uloga. Milutin Miloševi? (Fantom) je bez ijedne izgovorene re?i, samo pogledom i pokretom, uspeo ne samo da oživi ovu urbanu legendu, ve? i da izrazi postojanje konstantnog prkosa u jednom mladom ?oveku. Izuzetno zahtevnu ulogu imao je i Marko Živi? (Fan?o) jer se “pravi” Fan?o, inspektor koji se trkao sa Vladom, pojavljuje u dokumentarnom delu filma. Zahvaljuju?i ubedljivom odgovoru na ovaj gluma?ki izazov, Živi?a ubudu?e sigurno treba mnogo ozbiljnije shvatati.
O Fantomu i njegovim vožnjama u filmu govore i Ivko Ple?evi? – teniser kome je Vlada ukrao poršea, fotoreporter Ilija Bogdanovi? – jedini ?ovek koji je uspeo da uslika Fantoma, Marko Jankovi? – novinar u ?ijoj je emisiji Vlada najavljivao svoje vožnje, kao i njegovi prijatelji i o?evici doga?aja.

Autori su prili?no verno rekonstruisali epohu i do?arali nam Beograd s kraja sedamdesetih godina. O kakvom i kolikom je poslu re? shvati?e svi oni koji su prestonicu posetili u poslednjih pet godina – veštom kompjuterskom obradom sa snimaka ulica uspešno su uklonjeni bilbordi i svetle?e reklame.
Ipak, ono po ?emu ?e se film najviše pamtiti jesu akcione scene jurnjave kolima po slabo osvetljenom Beogradu. Upravo je to ono što izdvaja Todorovi?ev film i pokazuje šta je mogu?e napraviti sa prili?no ograni?enim budžetom, ali odli?nom ekipom i savršenim kapiranjem na relaciji režiser – glumac.

Ovo ostvarenje je dugo najavljivano i o?ekivano. Ali, što se retko dešava u srpskoj kinematografiji, ?ekanje se isplatilo. Film je iznedrio jednu novu generaciju, druga?iju ideju i pozitivan stav. Do?ekali smo pri?u o jednom davno prošlom vremenu i jednom Beogradu koji više ne postoji; mit o de?ku koji je uzdrmao jedan sistem, ali i pri?u o jednom narodu koji ve? tradicionalno proglašava herojima one ?ije je “?ojstvo i junaštvo” prili?no diskutabilno. Kona?no, bio heroj ili samo de?ko s asfalta, Vlada Vasiljevi? je nesporno (p)ostao urbana legenda.

Za više informacija pogledajte:
Youtube – Beogradski Fantom

Leave a Reply