[Studio BG] Company Profile: SRMA Etno Art (English & Serbian)

The Crew at Sitka is happy once again to share a review from our own blogger Lidija Butkovic. Lidija covers all that’s happening in Art & Culture from her vantage point in Belgrade, Serbia. Thanks again Lidija!

SRMA – Etno Art | Jakovo, Serbia (English)

SRMA - Etno Art

By Lidija Butkovic

Thanks to Željko Joksimovi? and his song “Lane moje” presented four years ago at Eurovision; many would say, Western Europe began to embrace traditional Serbian folklore. Yet before this, in 1990 precisely, in the quaint village of Jakovo located 24 kilometers south-west of Belgrade, the workshop of SRMA – Etno Art was born. Today in 2009, almost 20 years later, it’s still the only specialized workshop making traditional peasant costumes in Serbia.

Dragan Ili? along with his spouse Olivera and several collaborators at SRMA – Etno Art make almost every type of Serbian folk costume there is. Each unique garment is authentic to Serbia and carefully handmade with exquisite attention to detail.

The most frequent buyers of the traditional garments are folklore ensembles, but even Serbs who are living abroad want to own traditional garments for different occasions; baptisms, weddings, public appearances or even receiving their Ph.D. doctorate!

From the very beginning, this family run manufacturer collaborated with the Ethnographic Museum located in Belgrade. In addition, five years ago SRMA – Etno Art opened a souvenir shop in Belgrade, allowing foreigners and locals alike to buy it’s handmade items.

In 2006 Serbia’s Royal Family presented a traditional girl’s Serbian peasant costume to the British Queen Elisabeth II for her 80 birthday. The dress was made, of course, by SRMA – Etno Art.

For more information visit the official web site:
www.nosnjasrma.co.rs

SRMA – Etno Art | Jakovo, Serbia (Serbian)

SRMA - Etno Art

Ako bi bilo mogu?e odrediti vreme i mesto po?etka interesovanja Zapadne Evrope za naš folklor, verovatno bi se mnogi odlu?ili za 2004. godinu i nastup Željka Joksimovi?a sa pesmom “Lane moje” na Evroviziji. Mnogo ranije, ta?nije 1990. godine, u Jakovu kod Beograda po?ela je sa radom SRMA – Etno Art. Danas, skoro 20 godina kasnije, oni su jedina specijalizovana radionica za izradu narodnih nošnji kod nas.

Dragan Ili?, dugogodišnji igra? folklora, uz pomo? supruge Olivere i nekoliko saradnika izra?uje gotovo sve vrste starih srpskih nošnji. Modeli se izra?uju od kvalitetnih materijala, po autenti?nim krojevima i motivima, sa obiljem ru?nog rada (tkanje, pletenje, heklanje, ru?ni vez i zlatovez). Pošto je sve teže na?i autenti?ne materijale za izradu nošnji (pravo srpsko platno, vunu, sukno, ?oju i svilu), kao i srmu, ukrase i gajtane, u ovoj porodi?noj manufakturi ih proizvode sami.

Naj?eš?i kupci srpskih nošnji su kulturno-umetni?ka društva, ali i naši ljudi iz inostranstva koji kupuju nošnju za razli?ite prilike i sve?anosti – od krštenja, svadbi, javnih nastupa, pa do odbrane magistrata i doktorata. Najtraženija je nošnja iz Šumadije.

Ova porodi?na radionica od samo po?etka sara?uje sa Etnografskim muzejom, a pre pet godina zahvaljuju?i Ili?ima Beograd je postao bogatiji za još jednu prodavnicu suvenira. Osim narodnih nošnji, u “SRMINOM” lokalu u Tržnom centru “Piramida” možete kupiti raznorazne autenti?ne srpske suvenire.


Poklon za kraljicu

Princ prestolonaslednik Aleksandar II Kara?or?evi? i njegova supruga Katarina poklonili su britanskoj kraljici Elizabeti II, za njen 80. ro?endan, srpsku tradicionalnu nošnju koja je napravljena po uzoru na devoja?ku šumadijsku ode?u s kraja 19. veka, baš u radionici SRMA Etno Art. Nakon 15 dana, koliko je trajala izrada, u London je poslat komplet koji ?ine plisirana suknja, jelek vežen srmom, košulja od narodnog veza, kecelja, šarene ?arape i pravi srpski opanci. Rad su nadgledali eksperti Etnografskog muzeja.

Za više informacija posetite zvani?ni veb sajt:
www.nosnjasrma.co.rs

SRMA - Etno Art

Leave a Reply